Psykologi- ja terapiapalvelut

Jos kaipaat tukea ja rinnalla kulkijaa vaikeaan vaiheeseen elämässäsi, minulla on sinulle vierelläni turvallinen tuoli, johon istua. 


Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja opiskelen tällä hetkellä kognitiivis-integratiiviseksi psykoterapeutiksi. Tarjoan koulutuspsykoterapiaa sekä erilaisia psykologin tuki-, arviointi- ja tutkimuspalveluja


Psykologin vastaanotto

Psykologin keskustelukäynneillä tarjoan nuorille ja aikuisille tukea erilaisiin psyykkisiin haasteisiin, hankalaan elämäntilanteeseen, erilaisiin elämänkriiseihin tai mihin tahansa mieltä painavaan asiaan. Tarvittaessa pystyn tekemään myös alustavaa arviointia esimerkiksi psyykkisestä tilanteesta ja ohjaamaan eteenpäin. Vastaanotolleni voi tulla vain yhdelle tai useammalle käynnille. Psykologin vastaanottokäynnit voivat sopia paremmin silloin, jos sitoutuminen säännöllisempään koulutuspsykoterapiaan ei tunnu mielekkäältä. 

Koulutuspsykoterapia

Tarjoan psykoterapeuttiopiskelijana koulutuspsykoterapiaa, jonka suuntaus on kognitiivis-integratiivinen. Koulutusterapia on mahdollinen vain täysi-ikäisille ja siitä tehdään kirjallinen sopimus. Koulutusterapia sisältää 20 tai 40 tapaamista, jotka toteutuvat pääsääntöisesti kerran viikossa. Kognitiivis-integratiivisessa työskentelyssä pyritään yhdessä jäsentämään asiakkaan tilannetta, luomaan konkreettisia tavoitteita sekä löytämään keinoja niiden saavuttamiseksi. Työskentely sisältää keskustelun lisäksi mm. lomakkeiden täyttämistä, sekä kotitehtäviä, jotka edesauttavat etenemistä kohti tavoitteita. Työtapa ja -menetelmät räätälöidään kuitenkin  yksilöllisesti asiakkaan tilanteeseen sopiviksi. 

Tutkimukset

Tarjoan nuorten ja aikuisten (16v alkaen) erilaisia oppimisvaikeustutkimuksia (lukivaikeus, muut kielelliset-/visuaaliset haasteet, laaja-alaiset oppimisvaikeudet), sekä adhd-tutkimuksia, jotka voivat tarvittaessa sisältää myös autismin kirjon piirteiden arvion. Adhd-tutkimuksen laajuus määrittyy asiakkaan tilanteen ja elämänhistorian pohjalta. Tutkimus voi olla joko haastatellen ja muulla tavoin tietoja keräämällä tehty suppea tutkimus tai laaja tutkimus, joka sisältää myös oppimisvaikeuksien arvion. Mahdollisen adhd-diagnoosin saaminen edellyttää kuitenkin erikoislääkärin jatkoarvion.